Yurtdışı Emeklilik Nedir?

Yurtdışı Emeklilik Nedir?

Ülkemizin vatandaşı olan ya da sonradan vatandaşlığı alan kişiler yurtdışında bulundukları süreyi borçlanma yoluyla yurtdışı emeklilik hakkı elde edebilirler. Ancak bir kişinin yurtdışından emekli olabilmesi için bazı şartları taşıyor olması gerekir. Bu şartları sağlamayan kişiler başvuru yapamaz ya da bu emeklilik hakkını kazanamaz.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanmasına Dahil Edilemeyecek Yurtdışı Süreleri

Ülkemiz dışından reşit olmadan önce yani on sekiz yaşını doldurmadan, Türk vatandaşlığı kazanmadan önce ya da Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra geçerli olan sigortalılık, işsizlik ve ev hanımı olarak geçirilen süreler borçlanmaya dahil edilmez.

Buna ek olarak Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında geçirilen sürelerle denk gelen  yurtdışı süreleri ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamından kendine kısmi aylık bağlanan kişilerin yurtdışında geçen süreleri arasında ve sürelerin bitiş tarihinden sonraki işsizlik süreleri de bu kapsama alınmaz. Ayrıca bu borçlanma kuralları 3201 sayılı Kanun kapsamında net olarak belirlenmiştir.

Yurtdışı Süreleri Borçlanma Şartları

Yurtdışında kaldığınız sürelerin borçlandırılması için; Türk vatandaşı olmanız, borçlanmaya dahil etmek istediğiniz yurtdışı sürelerini resmi olarak belgelemeniz ve bizzat yazılı olarak istekte bulunmanız gerekir.

Yurtdışı hizmet borçlanmaları kapsamında Türk vatandaşı olma şartında iki kıstas dikkate alınır. Bu şartlardan birincisi borçlanmayı istediğiniz sürelerde Türk vatandaşı olmanızdır. Diğer bir şart ise Türk vatandaşlığı içinde geçirdiğiniz sürenin borçlanma talebinde bulunmanız sırasında yazılı başvuru tarihinden itibaren Türk vatandaşı olmanız gerekliliğidir. Yani Türk vatandaşlığına geçmeyen sigortalılık, işsizlik ya da ev hanımlığı süreleri hiçbir şekilde borçlandırmaya dahil edilmez. Ayrıca borçlanma başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmadığınız anlaşılırsa belirlenen sigortalı ve hak sahiplerinin borçlanma talebi kabul edilmeyecektir.

Türk vatandaşlığı ile aynı anda yabancı bir ülke vatandaşlığı devam eden çifte vatandaşlar da bu yasa ile söz konusu edilen düzenlemeden yararlanma hakkına sahiptir. Yurtdışı emeklilik başvurusu için kesinlikle yurda dönüş şartı aranmaz. Bu yüzden başka bir ülkede yaşarken de yurtdışı emeklilik başvurusu yapabilirsiniz. Ancak bu durumda başvuru yapanlar borçlanma hakkından 3201 sayılı Kanun kapsamında belirlenen şartlarla faydalanabilir.

 

TOP