Yurtdışı Emeklilik Nasıl Başvurulur?

Yurtdışı Emeklilik Nasıl Başvurulur?

Farklı ülkelerde belli zaman aralıklarında çalışan kişiler ülkemizdeki ilgili kurumlara başvuru yaparak emeklilik hakkı elde edebilirler. Bu başvuruyu yapmak için belli şartlar taşımanız gerekir. Bu şartlar ülkemizdeki ilgili Kanun kapsamında belirlenmiştir. Türkiye bazı ülkelerle Sigorta Sözleşmesi imzalamıştır. Bu kapsama giren ülkeler dışındaki yerlerde sigortası olanlar da yurtdışı emeklilik işlemleri için başvuru yapabilir. Ancak bu iki başvuru türünün iş akışı ve sunulması gereken belgeler farklıdır.

Ev Kadını Olarak Geçirilen Süreler İçin Gerekli Belgeler

Yurtdışından ev kadını olarak geçirdiğiniz sürelere ait de belli kapsamda borçlanma isteğinde bulunabilirsiniz. Bu döneme ait o ülkede oturduğunuza dair ikamet şu belgelerle tescillenebilir:

  • Ülkemizde görev yapan yeminli tercüme büroları ya da başka ülkede bulunan Türk temsilciliklerinin akredite ettiği tercüme büroları tarafından yapılarak temsilcilik tarafından onaylanmış tercümeler
  • Çalışma ve sosyal güvenlik müşavirliği ya da ataşeliğin bulunduğu Türk temsilciliklerince ikamet belgesine yönelik olarak düzenlenecek belge
  • Yukarıda belirtilen ikamet belgesi temin edilemediği zamanlarda yurtdışına çıkış ve ülkeye giriş tarihlerinin, fotoğraf ve künye bilgilerinin bulunduğu pasaport sayfası fotokopisi ya da emniyet müdürlüklerinden alınacak yurda giriş çıkış çizelgesi.

Yurtdışı Emeklilik Başvurusunda Yazılı İstekte Bulunma Şartı

Yurtdışı emeklilik başvurusu için başka ülkede geçirilen sürelerin borçlanmasına ilişkin yazılı talebi genelge eki “Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi” usulüne göre doldurulmalıdır. Bu belge daha sonra imzalanarak direkt olarak ya da posta yoluyla kuruma ulaştırılmalıdır. Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi belgesine ait örnekleri ülkemizdeki Kurum ünitelerinden, başka ülkede ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği ya da Ataşeliklerden temin edebilirsiniz. Bunun dışında da Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesi www.sgk.gov.tr  adresinde yer alan Yurtdışı/Form ev Dilekçeler bölümüne girerek indirebilirsiniz.

Yurtdışı Emeklilik Başvurusu Hangi Kuruma Yapılır?

  • Sosyal Güvenli Kurumuna bağlı çalışanlar buraya
  • 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesine tabi sandıklarda çalışanların bu sandığa
  • Ülkemizde bir sosyal güvenlik kurumuna tabii olmayanlar da Sosyal Güvenlik Kurumuna
  • Kendisine ya da hak sahiplerine sosyal güvenlik uygulama suretiyle kısmi aylık bağlanan işiler aylığı bağlayan sosyal güvenlik kuruluşuna başvuru yapmalıdır.
TOP