Yurtdışı Emeklilik Başvurusu

Yurtdışı Emeklilik Başvurusu

Ülkemizin vatandaşı olan kişiler başka ülkede sigortalı olarak vakit geçirdiyse borçlanma yoluyla emeklilik hakkı elde edebilir. Ancak bu durumda Türkiye vatandaşı olmanız şarttır. Ama hiçbir şekilde Türk vatandaşı olmadan önceki süreleriniz dikkate alınmaz. Ayrıca Türk vatandaşlığından çıkan kişilerin başka ülke vatandaşı olduktan sonraki sürelerine dikkat edilmez.

Yurtdışı Sürelerine Ait Borçlanma Tutarı Belirleme

Daha önce borçlanacağınız her gün için 3.5 dolar üzerinden belirtilen borç tutar, 08.05.2008 tarihinden sonra yapılan ya da yapılacak başvurular için geçerli olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu kapsamda başvuru tarihinde söz konusu olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 82’nci maddesinde belirtilen prime esas asgari ve azami günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın yüzde 32’lik tutarı, borçlanacağınız her gün için belirlenen borç tutarıdır.

3201 sayılı Kanun kapsamında 08.05.2008 tarihinden uygulamaya koyulan 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesinin birinci fırkasında belirtilen günlük kazancın alt sınırı, İş Kanunu kapsamında 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan bir aylık brüt asgari ücretin otuzda biri, üst sınır ise günlük kazanç alt sınırının 6.5 katı olarak uygulanır. Başka bir ülkede olan çalışma süresinin borç bakiyesinin hesabında kullanılan bu alt sınırı ülkemizdeki resmi kurumlar belirleme hakkına sahiptir. Bu durumda ilgili kuruma ödenecek olan borç tutarı, başvuru tarihi sırasında geçerli olan günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında kalacaktır ve başvuru sahibi tarafından seçilen kazancın yüzde 32’sinin borçlanmak istenilen gün sayısıyla çarpılmasıyla belirlenecektir.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanmasından Vazgeçme Hakkı

Belirlenen borç tutarının tamamı ya da bir kısmını ödeyenler borçlanma hakkının iptal edilmesi yönünde başvuruda bulunduklarından ödedikleri borcun hepsi faiz uygulanmadan Türk lirası cinsinden kendilerine iade edilir.

Borçlandığınız hizmetler ile malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamadıysanız ve ölüm aylığı bağlanamayan hak sahibi olarak başvuru yaptıysanız ödediğiniz borçlanma tutarının tamamı faiz uygulanmadan Türk lirası olarak size iade edilir. ama borçlandığınız hizmetler dikkate alınarak aylık bağlandıysa borçlanma talebinden vazgeçemezsiniz ve ödediğiniz tutarı geri alamazsınız.

TOP