Yurt Dışı Emeklilik

Yurtdışı emeklilik vatandaşları yurt dışında belirli bir süre sigortalı olarak çalışmasının ardından geçirilen bu süreyi belgelendirmesi ve bunun ardından ülkemizde emeklilik fırsatı kazanması olarak tanımlanmaktadır. Türkiye ile Sosyal Güvenlik Antlaşması yapmış ya da yapmamış ülkelerde sigortalı geçirilen süreler sayesinde yurtdışı borçlanma yapılarak Türkiye’de emekli olma statüsü elde etmek mümkündür. Ayrıca bunun yanı sıra ülkemizde doğmuş ve daha sonra vatandaşlıktan çıkma izni almasının ardından Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan kişiler de aynı şekilde yurtdışı borçlanma yapma hakkına sahiptirler.

Yurtdışı Emeklilik İçin Şartlar Nelerdir ve Kimler Yaralanabilir?

Yurtdışında belirli bir süre sigortalı olarak geçirilen sürenin ardından Türkiye’de emeklilik hakkı kazanabilmek için kişinin birtakım şartları sağlaması gerekir. Bu şartlar genel olarak aşağıdaki gibi karşımıza çıkar;

 • 18 yaşın altında yurtdışında çalışılan süre yurtdışı borçlanmasına dahil edilmez.
 • Yurtdışında sigortalı olarak geçirilen sürenin belgelendirilmesi gerekir.
 • Yazılı olarak yurtdışı borçlanması için başvuru yapılmalıdır.
 • Türkiye’ye geri dönmeden emekli olmak isteyenler 3201 sayılı kanun kapsamında yurtdışı borçlanması yapabilirler. Yurtdışı emeklilik işlemleri için Türkiye’ye geri dönme gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.
 • Eğer kişi hala yurtdışında ise borçlanmanın tutarı döviz olarak ödenmelidir. Ancak Türkiye’de olması halinde Türk Lirası cinsinden ödeme yapılabilir.
 • Yurtdışı borçlanması tebliğ edildikten en az 3 ay sonra kesinlikle ödenmelidir.
 • İsteğe bağlı olarak yurtdışında geçirilen sürenin tamamı ya da bir kısmı için borçlanma yapılabilir.
 • Türk vatandaşlığına hak kazananlar için; bu hakkın elde edilmesinden önce yurtdışında geçirilen süreler borçlanma kapsamına alınmaz.
 • Yurtdışı borçlanmasının yapılmasının ve aylık alınmaya başlanmasının ardından tekrar başvuru yapılamaz. Ancak aylık alınmaya başlanmadan önce tekrar başvuru yapmak ve kalan süreleri de hesaplatmak mümkündür.
 • Türkiye’de hiçbir şekilde sigortalı olarak bulunmamış kişiler yurtdışı borçlanması yapabilir. Böyle bir durum olduğunda yurtdışında geçirilen süreler kişinin geçmiş sigortalılık süresi olarak baz alınır.
 • Çifte vatandaşlığa sahip kişiler de yurtdışı borçlanma hakkına sahiptir.
 • Yurtdışı borçlanmasına başvuruda bulunulmasının ardından mevcut borcun tamamını ya da bir bölümünü ödedikten sonra aylık almaya başlanana kadar iptal ettirmek mümkündür. Böyle bir durumda ise ödenen miktar herhangi bir faiz uygulanmadan kişinin kendisine geri ödenir.

Yukarıda yer alan şartları sağlayan herkes yurtdışı emeklilik başvuru yapabilmekte ve gerekli ödemeleri yapmasının ardından emeklilik hakkı elde edebilmektedir.

TOP