Mavi Kart Sisteminin Dayandığı Kanun

Mavi Kart Sisteminin Dayandığı Kanun

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25’inci maddesi kapsamından Türk vatandaşlığından çıkma yolunda talepte bulunan kişiler olabilir. Bu kişiler bulundukları ve çalıştıkları ülkelerde daha iyi yaşamak, ekonomik, sosyal ve siyasal haklardan yararlanmak için bu ülkenin vatandaşı olmak isteyebilir. Türk vatandaşlığından çıkma izni alan kişilerin nüfus kütük kayıtları kapatılır ve yabancılar gibi karşılanırlar. Ancak Türk kanunu kapsamında yabancılara tanına haklardan yararlanabilirler. Bu yüzden vatandaşlarımız Türkiye’de kazandıkları hakları yitirir. Ancak 29.05.2009 tarihinde yapılan 6304 sayılı Kanun değişikliği ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında başka ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız da ülkemizin vatandaşlarına sağladığı sosyal haklardan yararlanma hakkı almıştır. Bu sayede mavi kart emeklilik hakkı de bu karta sahip olan Türk doğumlu kişilere tanınmıştır.

Reşit Olmayan Kişilerin Mavi Kartı

On sekiz yaşından küçük olan kullanıcıların mavi kartlarını anne, baba ya da vasileri çocuğunu aile kütüğüne tescil ettirdikleri takdirde alabilirler. Evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sona ermesi halinde ergin olmayan çocuğa ait Mavi kart velayeti olan anne babada kalır. Ergin olmayan çocuğun anne babası farklı bir ülkede ya da ölmüşse mahkemenin vasi tayin ettiği kişi mavi kartı alabilir.

Mavi Kart Emeklilik Sistemi

Mavi kart kullanıcıları emekli olabilmek için bazı kuralları taşıyor olmalıdır. Öncelikle bu hakkı elde etmeniz için mutlaka ülkemizde 3600 iş günü sigortalı çalışmış olmanız gerekir. Aksi halde kesinlikle bu işlemden yararlanamazsınız. Mavi kart emeklilik işlemleri için öncelikle SGK’ye dilekçe yoluyla başvuru yapmanız esastır. Bunu sağlamadığınızda hiçbir şekilde emeklilik hakkı elde edemezsiniz. Değerlendirme aşamasından sonra sizlere emeklilik hakkı tanınacaktır. Ancak bazı durumlarda kabul edilmeme durumu da olabilir. Böyle bir durumda mahkemeye giderek mavi kart emeklilik hakkı için yasal yollara başvurabilirsiniz. Son yapılan kanun değişikliği ile bu mahkeme süreçleri daha kolay sonuçlanmakta ve mavi kart sahipleri tüm sosyal haklardan olduğu gibi emeklilik hakkından da yararlanmaktadır.Mavi kart emeklilik sistemi ülkemizde daha önce yaşamış ancak daha sonra çıkma izni alarak farklı bir ülkede kalan kişilere verilen bir haktır. Ayrıca bu haktan yararlanmak için ülkeye kesin dönüş yapmanız gerek yoktur.

TOP