Mavi Kart Nedir?

Mavi Kart Nedir?

Bazı nedenlerle Türkiye vatandaşlığını bırakan kişilere tanınan bir hak olan Mavi kart, bazı kişilere belli şartları taşıdığında verilir. Bu yüzden de mavi karta sahip olabilmek için bu şartları mutlaka taşıyor olmanız gerekir. Bu konuda ülkemiz tarafından bir yasa tasarısı meclisten geçmiş ve mavi kartlıların emekli olma yolundaki mücadeleleri daha kolay hale gelmiştir.

Ülkemizde doğarak Türk vatandaşı olan ancak çıkma izni aldıktan sonra Türk vatandaşlığından çıkan kişiler 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı kanunu 28’nci maddesi kapsamında bahsi geçen altsoylarına verilen ve bu maddede yer alan haklardan faydalanmalarına sağlayan belge mavi karttır. Ülkemizde doğarak Türk vatandaşı olduktan sonra çıkma izniyle birlikte başka bir ülkenin vatandaşlığına geçen kişiler Türk vatandaşlığını kaybeder. Ancak bu kişilerin kütükleri ilgili kanun kapsamında elektronik ortamda saklı tutulur. Bu işleme mavi martlılar kütüğü adı verilir.

Mavi Kart Kütüğü Kayıt İşlemleri

Ülkemizde doğarak Türk vatandaşı olup daha sonra çıkma izniyle vatandaşlığı kaybedenler ilgili kanun kapsamında mavi kart kütüğüne dahil olabilir. Ancak mavi kart kütüğüne dahil olamayacak bazı kişiler bulunur. Bu kişiler;

  • Türk vatandaşlığından çıkarıla ya da kaybettirilen kişiler
  • Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler
  • Çıkma izni aldıktan sonra Türk vatandaşlığını kaybetmesine karşın doğumla Türk vatandaşı olmayan kişiler
  • Çıkma izni verilen anne ve babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybetmesine karşın doğumla Türk vatandaşı olmayan kişiler
  • Anne veya babasından biri hala Türk vatandaşı olan ergin olmayan çocuklar mavi kart kütüğüne kayıt yaptıramaz.

Mavi Kart Sahiplerinin Hakları

Ülkemizde doğum yoluyla vatandaşlık alan kişiler çıkma iznine bağlı olarak kanunda belirtilen haller dışında Türk vatandaşlarına tanınan tüm haklardan aynen yararlanmayı sürdürürler. Ancak bu kanunda milli güvenlik ve kamu düzeni kuralları saklıdır. Mavi kart sahipleri kişiler seçme seçilme, muafen araç ya da ev eşyayı ithal etme ve askerlik hizmeti yükümlülüklerine sahip değildir. Bu kişilerin sosyal güvenlik konusunda kazandığı haklar saklıdır. Bu kütüğü kayıtlı kişiler emekli olma ve ülkemizdeki tüm sosyal haklardan da yararlanabilirler.

TOP