Mavi Kart Emeklilik Başvurusu

Mavi Kart Emeklilik Başvurusu

Mavi kart yurtdışına çıkan Türk vatandaşlarının haklarını korumaya yönelik olarak uygulanan bir kart sistemidir. Bu kapsamda başka bir ülkede ikamet etmeye başlayan kişiler ülkemizdeki haklarını aynen korurlar. Mavi kart emeklilik ise yurtdışına çıkan kişilerin ülkemizden emeklilik haklarını koruyan bir sistemdir. Bu karta sahip olan kişiler belli şartları yerine getirdiğinde mavi kart emeklilik başvurusu yaparak emekli aylığını hak edebilirler.

Mavi Kart Emeklilerinin Yurtdışında Çalışması

Mavi kart emeklilik hakkı elde eden kişilerin aylık alabilmesi için ülkemize kesin dönüş yapmasına gerek yoktur. Bu yüzden borçlandığınız süre kapsamında size bir aylık bağlanırsa sizlerden kesin dönüş, yurtdışındaki işte ayrılma, ikamete dayalı sigorta ya  da sosyal yardımın sona ermesi şartı aranmayacak. Ama ülkemizdeki haklarınızı için uygulanacak sosyal sigorta yazılı kanunlarında yer alan şartlar sizden beklenecektir.

Dul olan hak sahipleri eşi yurtdışında çalışsa ya da başka gelirleri olsa da dul maaşı alabilir. Yetim maaşı belirlenmesinde ise yurtdışında çalışmak bu hakkı elde etmeye engeldir. Yani yurtdışında çalışan biri yetim maaşı alamaz. Yurtdışı hizmetleriyle borçlanarak aylık aldığınızda, sosyal güvenli kanunları kapsamında aylık ala şartlarının tespit edilmesi işleminde “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği” kapsamındaki yoklama işlemlerine dayalı maddeler dikkate alınacaktır.

Borçların Ödenme Süresi

Mavi kart emeklilik işlemlerinde 08.05.2008 tarihinden sonra yaptığınız başvurular sırasında belirlenen prim borcunuzu size tebliğ edildiği tarih sayılarak 3 ay içinde ödemeniz gerekir. Belirlenen borç tutarı, size iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilmektedir. Posta size teslim edildiği gün tebliğ tarihi olarak belirlenir.

Borç size tebliğ edildikten sonra bu süre içinde ödemezseniz borçlanma işlemi geçersiz olarak kabul edilir. 90 günlük sürede borcun bir bölümünü öderseniz ödenen tutara karşılık gelen süre geçerli sayılacaktır. Borcun bir bölümünü ya da tamamını ödemediğinizde bu sürelerin 3201 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi, yeniden yazılı başvuru işlemi ve belirlenen borç miktarını süresi içinde ödemeniz şartına bağlı olacaktır.  Yani mavi kart emeklilik sisteminden yararlanmak için mutlaka belirlenen 3 aylık süre içinde mutlaka ödemeyi yapmanız gerekir.

TOP